Kurs przygotowawczy do egzaminu czeladniczego

Zapraszamy na NOWY Kurs Przygotowawczy do Egzaminu Czeladniczego uwzględniający nowe wymagania związane z wpisaniem  zawodu wizażysta-stylista (kod 514208 na liście zawodów w Polsce) do Europejskiego Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Jest to równoznaczne ze zrównaniem  polskich kwalifikacji w tym zakresie z kwalifikacjami wizażystów–stylistów na świecie. Ale niestety wiąże się ze znacznym poszerzeniem wymaganych umiejętności i wiedzy dopuszczających do Egzaminu Czeladniczego˟.

CZAS TRWANIA: 2 DNI W GODZ. 10.00 – 17.00

CENA: 800 ZŁ/OSOBA

Wpłata na konto: Santander Bank Polska 

Nr konta: 69 1090 1870 0000 0005 0400 0396

Treść: …imię i nazwisko, kurs czeladniczy

 

PROGRAM

1 DZIEŃ

 1. Informacje o przebiegu egzaminu i wymaganiach

 2. Informacje o potrzebnych akcesoriach

 3. Przegląd zagadnień sprawdzających wiedzę teoretyczną z wizażu – projekty makijaży i stylizacji

 4. Przegląd zagadnień zawartych w każdym z tematów uzupełniających do wizażu:

 1. rachunkowość zawodowa

 2. dokumentacja działalności gospodarczej

 3. rysunek zawodowy

 4. zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

 5. podstawowe zasady ochrony środowiska

 6. podstawowe przepisy prawa pracy

 7. podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem

 1. Rozwiązywanie zestawów przykładowych testów czyli ok. 100 pytań

 

2 DZIEŃ

 1. Przegląd zagadnień wymaganych na egzaminie teoretycznym ustnym:

 • Technologia (kosmetyki kolorowe, konsystencje, sposoby wykonania makijażu, etapy makijażu)

 • Maszynoznawstwo (narzędzia wizażysty, narzędzia stylisty, akcesoria)

 • Materiałoznawstwo (skład  kosmetyków kolorowych, materiały do efektów specjalnych w stylizacji itp.)

        2. W każdym z powyższych przedmiotów znajdują się także zagadnienia mające wpływ na kreowanie     korzystnego i odpowiedniego do okoliczności wizerunku klientki: 

 • Typy skóry, dobór kosmetyków pielęgnacyjnych do potrzeb klientki

 • Zmiany kolorystyczne i choroby skóry

 • Narzędzia wizażysty, akcesoria

 • Kosmetyki kolorowe – konsystencje, składniki, siła krycia, właściwości

 • Sposoby wykonania makijażu, etapy makijażu

 • Podstawy teorii kolorów, analizy kolorystycznej wg 4 pór roku

 • Zastosowanie teorii kolorów w makijazu i stylizacji sylwetki 

 • Kryteria doboru makijażu dla klientki

 • Umiejętności wykonywania makijaży okolicznościowych, dziennych, wieczorowych

 • Makijaż korygujący i kamuflujacy - odpowiednie kosmetyki

 • Makijaż historyczny – od końca XiX wieku po czasy współczesne

 • Historia mody i makijażu - od końca XiX wieku po czasy współczesne

 • Kanony urody - od końca XiX wieku po czasy współczesne

 • Podstawy profesjonalnej stylizacji twarzy i sylwetki

 • Style w kobiecym ubiorze

 • Stylizacje tematyczne

 • Historia mody i makijażu.

 1. Omówienie zasad wykonywania projektów makijaży i stylizacji sylwetki w formie rysunku, obrona własnych stylizacji wg wymagań egzaminacyjnych

 2. Omówienie przykładowych stylizacji twarzy i sylwetki, losowanie prac do wykonania w domu i przedstawienie ich na egzaminie 

 3. Podsumowanie: omówienie wymaganych umiejętności oraz zakresu wiedzy na egzaminie czeladniczym.

 4. Na egzamin należy zabrać własny kufer kosmetyków i modelkę, na której zaprezentujesz przygotowany makijaż i stylizację sylwetki 

Dla osób spoza miejsca szkolenia – na życzenie - zapraszamy modelkę do ćwiczeń makijaży (koszt wynagrodzenia modelki leży po stronie zdającego).

Na kurs warto zabrać kserokopie dokumentów wymaganych do dopuszczenia do  egzaminu. Wybierzemy, doradzimy, pomożemy wypełnić „Wniosek o dopuszczenie do egzaminu” (potrzebny dowód osobisty).

Zapraszamy!

Egzamin Czeladniczy odbywa się w Mazowieckiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie, ul. Smocza 27

Koszt egzaminu czeladniczego w 2020 roku wynosi 716,00 PLN

Świadectwo Czeladnicze jest podstawowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w rzemiośle. Uprawnia do podjęcia pracy (wykonywania prac) w charakterze pracownika wykwalifikowanego i zajmowania stanowisk wymagających kwalifikacji, a po odbyciu 3 letniego stażu pracy - do ubiegania się o przystąpienie do egzaminu mistrzowskiego.