Autoprezentacja


Celem szkolenia jest nauczenie uczestników skutecznej prezentacji samego siebie w różnych sytuacjach zawodowych i społecznych oraz rozpoznawania strategii autoprezentacyjnych klientów, współpracowników i otoczenia.

Dowiesz się:
Jak skutecznie "sprzedawać" siebie i swoją firmę?
Jak stworzyć przekonywujący osobisty image?
Jak wywierać wpływ na pojedyncze osoby i audytorium.

 

W PROGRAMIE:

1. Kreowanie różnych wizerunków siebie - przyczyny i skutki

2. Motywy autoprezentacyjne
Budowa i podtrzymywanie własnej wartości i tożsamości
Kreowanie odpowiedniego wrażenia i jego skutki
Zależność między wywieranym wrażeniem a osiąganymi celami

3. Jak skutecznie wywierać wpływ na innych
Kontrolowanie miejsca i czasu autoprezentacji
Budowanie kontaktu - ton głosu, kontakt wzrokowy, postawa ciała
Tworzenie relacji interpersonalnych
Sterowanie emocjami swoimi i odbiorców

4. Zasady atrakcyjnej autoprezentacji
Umiejętne wykorzystanie technik komunikacji werbalnej: głos, język, sposób wypowiedzi
Tworzenie wizerunku społecznego zgodnego z obowiązującymi normami
Manifestowanie związków z określonymi osobami lub środowiskami i odcinanie się od innych
Manipulacje pamięciowe - celowe zapominanie lub pamiętanie
Tworzenie równowagi między dążeniem do osiągnięcia celu a oczekiwaniami klientów
Zasady postępowania i zachowania - normy społeczne, preferencje osobiste
Deklarowanie własnych postaw - wzmacnianie własnych cech społecznie akceptowanych
Wykorzystywanie elementów otoczenia do celów autoprezentacyjnych
Komunikacja niewerbalna: gesty, mimika, sposób poruszania się, mowa ciała, wygląd zewnętrzny

5. Kreowanie korzystnego, wiarygodnego wizerunku
Komunikaty psychologiczne związane z kolorami, fasonami, tkaninami, fryzurami itd.
Jaki wpływ ma kolor ubioru na odbiór osoby przez otoczenie?
Dobór fasonów, faktur tkanin, wzorów materiałów do typu sylwetki.
Jak dobrać odpowiednią fryzurę, okulary, akcesoria i kolory do zajmowanego stanowiska? (kolory z własnego zestawu wzorników barw)

6. Stylizacja ubioru pracownika firmy
Jak wykreować własny styl w ubiorze i aparycji
Jak dobrać ubiór do wrodzonych cech wyglądu i osobowości?
Jaki model profesjonalnej powierzchowności pasuje do pracy w firmie?
Jak stworzyć zestawy ubrań na różne okazje zawodowe - metoda oceny właściwej liczby elementów stroju


Metodyka - mini wykłady, ćwiczenia, analiza przypadków, indywidualne porady, dyskusje

W ramach zajęć proponujemy także:

1. pomiar karnacji (profesjonalna analiza kolorystyczna Color Alliance®), który pozwoli na indywidualny dobór barw w ubiorze i makijażu

2. wynikiem analizy jest indywidualna paleta 40 kolorów CA harmonizujących z kolorytem własnym ułatwiająca dobór odcieni kolorów w garderobie i dodatkach, a także w kosmetykach kolorowych - na życzenie osób zainteresowanych lub dla wszystkich uczestników warsztatów

3. dobór kolorów w makijażu na co dzień i inne okazje - tzw. lekcja makijażu z graficznym zapisem makijażu dla kobiety
 

Czas trwania: 2 dni w godz. 10.00.- 17.00

Termin: do ustalenia od 02.2021

Miejsce: Warszawa lub inne miejsce 

Koszt: 4000 zł.