PRO FEMME - WARSZTATY ROZWOJU KARIERY DLA KOBIET

Jeśli poszukujesz własnej ścieżki zawodowej albo też stoisz przed podjęciem decyzji o jej zmianie, to zapoznaj się z naszą ofertą. Wydaje nam się, że może być dla Ciebie…

Warsztat jest inspiracją oraz wskazówką jak przygotować się do zmiany w sferze pracy i odnaleźć własną ścieżkę zawodową.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIEWCZYNY, KOBIETY, MAMY, STUDENTKI, MŁODE (duchem) DAMY, PANNY I CAŁY RÓD NIEWIEŚCI na warsztaty coachingu kariery, a w szczególności:

 •osoby mające zamiar zmienić pracę;

 •osoby poszukujące pracy;

 •osoby powracające na rynek pracy po dłuższej przerwie (urlop wychowawczy, długoletnie zatrudnienie w jednym miejscu itp.);

•absolwentów debiutujących na rynku pracy

Warsztat jest inspiracją do wskazówką jak przygotować się do zmiany w sferze pracy i odnaleźć własną ścieżkę zawodową.

Korzyści

1. Określenie własnych zasobów, umiejętności, predyspozycji zawodowych, tzw. „mocnych stron”.
2. Zdobycie wiedzy o zawodach zgodnych z osobistymi predyspozycjami, profilem zawodowym i cechami osobowości.
3. Zaplanowanie indywidualnego planu kariery zawodowej.
4. Wzbudzenie motywacji do zmiany, rozwoju i działania.

Bloki tematyczne

  1. „Poznaj siebie” - ocena umiejętności, diagnoza i analiza predyspozycji zawodowych
  2. „Jaka jestem?” - moje zasoby i mocne strony; wartości, uzdolnienia, motywacje, cechy osobowości, filary samooceny.
  3. „Czego chcę?” - aktywne planowanie własnej kariery zawodowej; przygotowanie planu poszukiwania lub zmiany pracy; ocena ryzyka i wyzwań; wskazówki dla szukających pracy lub potrzebujących zmiany.
  4. „Jak bardzo chcę - moja motywacja do zmiany?” - planowanie działań w różnych sferach, obszary do samorozwoju.

Czas realizacji:  9 godzin - jeden dzień 

Forma: warsztaty i ćwiczenia aktywizujące, wspomagające szeroko pojęty samorozwój

Prowadzący : Barbara Olszewska - doradca zawodowy i job coach, HR rekruter.

Koszt : 300 zł/ dzień 

Praca w grupie max 6 osób. 

Termin:  5 lipca 2019  lub  6 lipca 2019

Zapisy: office@imagemanagement.pl 

 

 

powrót