Nasz zespół

 

Jolanta Pełka -  ekspert w dziedzinie kreowania wizerunku osób, firm, trener-szkoleniowiec, Master makeup artist, Mistrz w zawodzie wizażystka-stylistka, juror międzynarodowych i krajowych mistrzostw makijażu. Już drugą kadencję przewodniczy Komisji Egzaminacyjnej w zawodzie wizażystka-stylistka w Mazowieckiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie.
Z wykształcenia jest fizykiem i absolwentką StyleMakers Academy BFAS w USA,  z zawodu, zamiłowania i pasji – doradcą koloru i wizerunku, stylistką makijażu, sylwetki, mody, wizażystką, mentorem wizerunkowym.
Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń i warsztatów sztuki interpretacji siebie za pomocą makijażu, stroju, mowy ciała, sposobu poruszania się, mówienia, psychologii barw, zasad kreowania wizerunku. Prowadzi kluczowe projekty w warszawskim Institute of Image Management, treningi, seminaria, warsztaty, szkolenia na temat autoprezentacji i zarządzania wizerunkiem, etykiety biznesowej i protokołu dyplomatycznego, wizerunku firmy i jej pracowników, a także zawodowe kursy dla wizażystów, stylistów, doradców wizerunku.
Wrażliwość, liczne talenty i profesjonalizm połączone z olbrzymią wiedzą i doświadczeniem w projektowaniu mody, wizerunku  i makijażu pozwalają jej na podejmowanie coraz trudniejszych zawodowych wyzwań. Dzięki temu stylizuje osoby publiczne, specjalistów w różnych zawodach i na różnych stanowiskach (od recepcjonistek, sekretarek-asystentek, po kadrę zarządzającą i VIP'y), osoby prywatne, a także modelki do zdjęć w dziedzinie mody i reklamy.
Od wielu lat współpracuje z czasopismami i dziennikami jako redaktor i publicysta, dla których pisze na temat mody, urody, szeroko pojętego wizerunku osobistego w biznesie i w życiu prywatnym.
W wolnych chwilach  czyta książki, zajmuje się fotografią,  instalacją, performansem, organizacją koncertów i spektakli teatralnych itp.
   
Anna Maria Jaskólska -  business & life coach, rekruter, konsultant w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi z wieloletnim doświadczeniem na stanowisku HR Managera w międzynarodowych firmach. Biegle posługuje się językiem francuskim i angielskim, a w zakresie średnio zaawansowanym językiem włoskim.
Specjalizuje się w koordynacji projektów rozwoju, zarządzania przez kompetencje, komunikacji wewnętrznej w firmie. Stworzyła między innymi struktury działu personalnego dla firm Renault Credit Polska Sp. z o.o. i RCI Bank Polska S.A.. Uzyskała tytuł magistra socjologii na wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz tytuł licencjata w zakresie Doradztwa Personalnego w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie. Jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi dla Menedżerów Personalnych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Jej pasją jest coaching - proces wzmacniający i wspierający klienta w dokonywaniu zamierzonych przez niego zmian w oparciu o własne odkrycia i zasoby. Dzięki coachingowi można ustalić swoje cele, i podejmować lepsze decyzje życiowe. Praca z coachem pomaga klientowi odkryć jego mocne strony i jak najlepiej wykorzystywać jego  potencjał. Coaching poszerza świadomość, pobudza do myślenia, pomaga wyjść ze strefy komfortu, by lepiej poznać samego siebie i  koncentruje się na osiąganiu celów. 

Jest także certyfikowanym praktykiem Theta Healing® - metody uzdrawiania ciała i duszy opracowanej przez Viannę Stibal oraz  absolwentką kursów Dwupunktu - narzędzia wspierającego doskonalenie własnego życia w wielu obszarach.

   
Noemi Groblewska Z wykształcenia - absolwentka historii na Uniwersytecie Jagiellońskim, dziennikarka radia dla zagranicy “Kol Polin”, specjalistka HR w korporacji. Z zamiłowania i pasji - stylistka, wizażystka. Specjalizuje się w psychologii i sztuce kreowania wizerunku osobistego kobiet.  

Ukończyła  szereg kursów i szkoleń z zakresu stylizacji sylwetki i twarzy, projektowania makijażu na różne okazje, analizy kolorystycznej, w Beauty Art, Artystycznej Alternatywie, Szkole Charakteryzacji Teatralno-Filmowej i Kostiumografii i w Institute of Image Management pod kierunkiem Jolanty Pełki.

Pasjonatka języków obcych i podróży dalekich i bliskich jako pilot wycieczek. Płynnie posługuje się językiem  hebrajskim, angielskim i niemieckim.

Odkrywa piękno w każdym człowieku i kreuje jego wizerunek w zgodzie z osobowością i trybem życia.  Zdobytą wiedzą i umiejętnościami dzieli się na szkoleniach zawodowych, warsztatach, konsultacjach indywidualnych. Maluje i stylizuje modelki na różnego rodzaju sesjach zdjęciowych.  

 

 

Dagmara Więcek - jest doradcą wizerunku, stylistką sylwetki, mody i urody, wizażystką, specjalistką z zakresu etykiety, trenerką i wykładowcą.
Posiada certyfikat konsultantki wizerunku i koloru oraz licencję trenerki w amerykańskiej firmie BFAS-Jeunique, współpracuje z firmami szkoleniowymi, prowadzi warsztaty dla różnych grup zawodowych, kadry menadżerskiej, klientów indywidualnych.
Prowadzi wykłady w Wyższej Szkole Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Urody w Poznaniu, na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, na kursach, szkoleniach.
Od 1994 roku współpracowała m.in. z Agencją i Szkołą Modeli i Modelek MOD ART w Poznaniu, Studiem Elegancji i Kreacji Mody w Poznaniu, Studiem Mody J. Sapalskiej, Studiem Metamorfozy w Poznaniu, agencjami reklamy i mody (Neo , Awangarda), Krajową Korporacją Oświatową, Centrum Nauki i Biznesu, WSB w Poznaniu, Personel Manager w Poznaniu, Browar-Kulczyk w Poznaniu, projektantką mody J. Biegańską.
Współorganizowała pokazy mody na Międzynarodowych Targach Poznańskich, Międzynarodowe Mistrzostwa Makijażu w Warszawie oraz warsztaty dla stylistów z redakcją MakeUp.
 
   
Elena Małecka - członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich - jest artystą, Charakteryzatorem Filmowym, Mistrzem w zawodzie wizażystka, trenerem, szkoleniowcem. W 1991 roku Minister Kinematografii nadał jej tytuł Charakteryzatora Filmu Fabularnego I kategorii. Pracowała przy realizacji kilkudziesięciu filmów telewizyjnych i kinowych na różnych nośnikach (celuloid, taśma magnetyczna, cyfra), gdzie zajmowała się makijażem, perukarstwem, efektami specjalnymi. Jest trenerem-szkoleniowcem w przedstawicielstwie na Polskę firmy "Kryolan", producenta materiałów i przyborów do charakteryzacji filmowej i teatralnej.
Specjalizuje się w nauczaniu projektowania makijażu każdego typu.
   
Iza Śmieszek -  jest artystą makijażu, Mistrzem w zawodzie Wizażystka-Stylistka, charakteryzatorem teatralnym i filmowym, specjalistką body paintingu. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych na kierunku polichromia rzeźby, Międzynarodową Szkołę Charakteryzacji Teatralnej i Filmowej Screen Face i szereg szkoleń u najlepszych: makijażu w technice airbrush u Josa Brands'a, makijażu etnicznego dla makeup artist na "Global Face Art Multicultural Symposium 2006" w Berlinie. Jest laureatką I miejsca w "Międzynarodowym Konkursie Malowania na Ciele 2006".
Pracuje jako trener szkoleniowiec w Warszawskim Oddziale firmy "Kryolan" oraz jako wykładowca z zakresu body painting. Już drugą kadencję pełni funkcję Wice-przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej dla zawodu wizażystka-stylistka w Mazowieckiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie zrzeszonej w prestiżowym Związku Rzemiosła Polskiego. Maluje gwiazdy estrady, filmu i teatru, modelki na sesjach zdjęciowych i wszystkich, którzy potrzebują znakomitej, artystycznej oprawy w różnych życiowych sytuacjach. Jest członkiem jurorów na międzynarodowych i krajowych Festiwalach i Mistrzostwach wizażu i body paintingu.
   
Wioletta Uzarowicz – dyplomowany mistrz wizażu i stylizacji, autorka podręcznika dla wizażystów "Sztuka Makijażu Profesjonalnego" oraz współautorka poradnika wizerunkowego "W sukience do sukcesu". Od kilku lat jest ekspertem wizażu w programach telewizyjnych TVN , TVP2, Super Stacja, wizażystką i jurorem konkursów piękności Elite Model Look, Miss Word, Miss Polonia. Pisze felietony i artykuły z zakresu kreowania wizerunku, psychologii koloru, trendów i stylizacji, publikowanych w prasie branżowej.
Jest autorką programów szkoleniowych z zakresu wizażu i kreowania wizerunku, wykładowcą w WSIIZ na kierunku kosmetologia..
Posiada przygotowanie pedagogiczne do pracy dydaktycznej, w zakresie doskonalenia zawodowego. Założyła Warszawską Akademię Wizerunku Uzarowicz Art Visage.
 
   
Witosława Onyszkiewicz  - zajmuje się image consultingiem, stylizacją sylwetki i wizażem. Jest absolwentką "Visual Arts" w Kapsztadzie, Warszawskiej Szkoły Fotografii oraz Wydziału Etnologii i Antropologii Kultury Uniwersytetu Warszawskiego. Dyplom magisterski napisała na temat stroju biznesowego w kilku korporacjach międzynarodowych, jego znaczeniach, funkcjach i relacjach w miejscu pracy. Ukończyła cykl szkoleń w BFAS-Jeunique (USA) dotyczących stylizacji sylwetki, wizażu i doradztwa w zakresie wizerunku. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako stylistka i dziennikarka działu mody miesięcznika „Pani”. Specjalizuje się w tematyce związanej z komunikacją, dress codem i etykietą międzynarodową (cross-cultural comunication) oraz w budowaniu wizerunku kobiet. Pomaga też Pannom Młodym w ich stylizacji ślubnej.
   
Barbara Olszewska - job-coach, doradca zawodowy i nauczyciel języka polskiego. Absolwentka Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim i studiów podyplomowych SWPS o specjalności: „ Job-coaching, doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching kariery”. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą. Jako doradcy zawodowy i  job-coach  spełnia się w  obszarze wyrównywania szans  na rynku pracy i aktywizacji zawodowej kobiet- młodych, aktywnych, wykluczonych i/ lub nieaktywnych zawodowo, pozostających w sytuacji zmiany czy stagnacji zawodowej. Humanistyczne podejście do człowieka  nieustannie pozwala jej wierzyć, iż w każdym istnieją  cenne „zasoby naturalne”, które należy wydobyć, wzmacniać  i  szlifować, w procesie samorozwoju. W życiu zawodowym kieruje się ulubioną maksymą: W razie porażki ryzykujesz rozczarowanie, ale nie podejmując próby, skazujesz się na klęskę.
 
   
Iwona Korzeniewska  - jest wybitną kolorystką, wizażystką, stylistką, doradcą wizerunku firm i osób. Z wykształcenia jest psychologiem biznesu, bankowcem i doradcą finansowym. Stale rozwija umiejętności i poszerza swoją wiedzę. Specjalizuje się w zagadnieniach negocjacji biznesowych, komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Z zamiłowania i pasji ukończyła Międzynarodową Szkołę Charakteryzacji Ewy Marii Dziewulskiej w Warszawie oraz wiele kursów i warsztatów wizażu, stylizacji makijażu, analiz kolorystycznych. Jest wybitnym ekspertem w dziedzinie stylizacji ubioru w biznesie i kreacji makijażu.
Wieloletnia praca w sektorze bankowym pozwala jej na świetną orientację w wizerunkowych potrzebach i wymaganiach środowiska biznesu, z punktu widzenia menadżerów jak i klientów. Konsultuje wizerunek pracowników firm, korporacji, instytucji państwowych, samorządowych itp.
 
   
Elżbieta Michalska - ze swojej pasji wydobywania piękna z ludzi uczyniła zawód doradcy wizerunku. Z wykształcenia jest inżynierem chemii, absolwentką szkoleń i kursów BFAS dotyczących autoprezentacji, kreowania wizerunku biznesowego i indywidualnego, wizażu i stylizacji sylwetki. W ciągu ostatnich 12 lat pomogła wielu osobom wykreować swój wizerunek. Była wizażystką marki kosmetyków kolorowych Max Factor. Od 2006 roku współpracuje z Fundacją Instytutem Rozwoju Regionalnego (FIRR) - organizacją pozarządową posiadającą status Organizacji Pożytku Publicznego. W ramach Inicjatywy EQUAL wraz z Instytutem zrealizowała projekt na rzecz osób niewidomych i niedowidzących, tworząc autorski program kreowania wizerunku i prowadząc szkolenia w tym zakresie.
Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń i warsztatów sztuki interpretacji siebie za pomocą stroju, mowy ciała, sposobu poruszania się, mówienia, psychologii barw, zasad kreowania wizerunku. Od kilku lat szkoli różne grupy zawodowe, od pracowników obsługi klienta, poprzez doradców finansowych oraz menedżerów średniego i wyższego szczebla. Fascynuje się poznawaniem ludzi i prezentowaniem im, jak w sposób zgodny z naturą wykorzystywać swoje wrodzone piękno, wydobywać z siebie harmonię barw i kształtów tworzących styl.
 
   
 
 
 
   
Hanna Dolecka - jest kosmetologiem, wizażystką, specjalistką od urody.
Z wykształcenia - filolog polski, z zawodu – profesjonalna kosmetyczka, kosmetolog, wizażystka. Wiedzę w zawodzie zdobywała pod okiem profesjonalistów w Polsce i za granicą. Przez wiele lat brała udział jako zawodniczka, a później jako juror w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach makijażu. Zdobywała nagrody za swój kunszt i kreatywność. Zajmuje się doborem kolorów oraz stylu. Należy do międzynarodowej grupy doradców wizerunku „Beauty For All Seasons”.
Od ponad 30 lat promuje urodę, estetykę, piękno i zdrowie. Była vice prezesem Polskiego Stowarzyszenia Kosmetyczek Współpracuje z projektantami mody oraz stylistami fryzjerstwa. Doradza dobór kosmetyków zarówno upiększających, jak i pielęgnacyjnych.
W dalszym ciągu rozwija swoje umiejętności, szkoli i uczy innych. Jest wykładowcą kosmetologii w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy. Od kilkunastu lat jest właścicielką „Akademii Stylizacji i Urody”. Jej gabinet uzyskał tytuł najlepszego salonu kosmetycznego w Polsce w roku 1996.
   
Anna Piwowarczyk - wizażystka, doradca koloru i wizerunku osobistego.
Jest absolwentką Wydziału Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej, studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem na kierunku trenerstwo i coaching. Ukończyła szereg kursów i szkoleń dotyczących stylizacji makijażu i sylwetki, wizażu (Kryolan, Europejskia Szkoła Stylizacji, Instytut of Image Management), a także szkoleń biznesowych (zarządzanie zespołem, komunikacja, motywacja, asertywność, stres, pedagogika).
Zajmuje się nauczaniem wizażu, analizy kolorystycznej, stylizacji sylwetki i kreowania wizerunku w  szkole wyższej, na studiach podyplomowych oraz w szkołach policealnych. Prowadzi szereg kursów i szkoleń z tego zakresu. Z pasją wykonuje makijaże na różne okolicznościowe imprezy i do sesji zdjęciowych.
 
   
 
Bożenna Dancewicz - coach, trener, konsultant, nauczyciel akademicki.
Specjalistka w dziedzinie kompetencji międzykulturowej, negocjacji i mediacji, komunikacji interpersonalnej, CSR i etyki biznesu, zarządzania wizerunkiem.
Od kilkunastu lat zajmuje się zarządzaniem wizerunkiem publicznym, biznesowym i osobistym. Wszystkiego, co wie o kreowaniu wizerunku, stylizacji, kolorze i makijażu nauczyła się w amerykańskiej szkole StyleMakers Akademy Beauty For All Seasons, a także w szkołach Ewy Marii Dziewulskiej, Jolanty Wagner i wielu innych. Specjalizuje się w pomaganiu uzyskania skutecznej i trwalej zmiany na zewnątrz i wewnątrz. Z zamiłowaniem odkrywa nowe miejsca na ziemi, nowych ludzi i ich ogromny potencjał.dy.
 
   
Marta Kuszakiewicz - pedagog, logopeda, muzyk, aktorka                                                                   

Jest absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej ze specjalizacją Logopedia, Średniej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina II stopnia w Warszawie (Bednarska 11) na Wydziałach fletu klasycznego, fortepianu i piosenki aktorskiej. Praktyki zawodowe odbyła w  Teatrze Ateneum pod kierownictwem prof. Artura Barcisia. Ukończyła wiele zawodowych kursów i szkoleń, m.in.: „ Zaburzenia nerwicowe – diagnoza i terapia”, „Trener umiejętności wychowawczych”, Kurs RTZ – Racjonalna Terapia Zachowań  w pracy indywidualnej i dla grup, Kinezjologia edukacyjna metodą Dennisona, Kurs wychowawcy kolonijnego, Kurs „W zgodzie ze sobą”, "Patomechanizmy i przebieg  zjawiska współuzależnienia. Syndrom DDA", "Silva Life System", "Silva Intuition System".

Od 2000 roku prowadzi warsztaty i szkolenia  logopedyczno-emisyjne  i  sceniczne wg swoich autorskich programów: „ Oddech jako metoda samorozwoju, redukcji stresu w pracy”, „ Złap Oddech, zmiana dialogu wewnętrznego”, „Złap Oddech, reedukacja emisyjno- oddechowa z elementami redukcji napięć w ciele”, „Złap Oddech, naucz siebie i własne dziecko zdrowego, kreatywnego myślenia i działania”, „Teatr interaktywny dla dzieci”, Warsztaty artystyczne dla młodzieży – „Poznaj siebie i swoje emocje poprzez arte terapię, teatr,  taniec, śpiew”.

Jest autorką  scenariuszy teatralno- pedagogicznych ( musicalowych) realizowanych na  scenach teatrów oraz Domów Kultury, między innymi w Teatrze Ochoty, na Stacji Falenica i inne.

Współpracowała z :  
* Fundacją Anny Dymnej „Mino wszystko”-  przygotowanie uczestników do festiwalu piosenki Kraków 2008-2011 – warsztaty emisji głosu, zachowań scenicznych. Opieka logopedyczna nad uczestnikami  warsztatów.

* Szkołą Muzyczną  I i II stopnia w Otwocku - prowadzenie zajęć indywidualnych z emisji głosu i piosenki , 2011

* Wydawnictwem  JUKA - prowadzenie warsztatów logopedycznych dla nauczycieli , 2009-2010 w całej Polsce
* Klubem Seniora DDPS Oddział Saska Kępa i Grochów - prowadzenie warsztatów z emisji głosu oraz warsztatów teatralnych,  2008-2011

Prowadzenie warsztatów oddechowych oraz dramy dla kobiet z domów „przemocowych”, 2012

   
Izabela Kuligowska - dyplomowany mistrz wizażu i stylizacji, doradca i kreator wizerunku, od ponad 10 lat ekspert do spraw wizerunku w Institute of Image Management, członek Komisji Egzaminacyjnej dla zawodu wizażystka- stylistka w Mazowieckiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie. Coach Stylu, trener,  posiada przygotowanie pedagogiczne do pracy w zakresie doskonalenia zawodowego.

Ukończyła Studia Magisterskie i Podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, jest absolwentką renomowanych szkół wizażu i stylizacji: Professional School of Make-up & Style Kozłowska VISAGE Szkoła Wizażu i Stylizacji,  Beauty-Art Beaty Małachowskiej,  Beauty For All Seasons - stylizacja pod kierunkiem Jolanty Pełki.

Pasjonatka życia, miłośniczka mody, fanka Coco Chanel i czerwonej pomadki, organizatorka  pokazów mody w stylu Retro. Propagatorka zdrowego stylu życia (#stylistkabiega).