NOWY Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

 

Zapraszamy na NOWY KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY  uwzględniający nowe wymagania związane z wpisaniem  zawodu wizażysta-stylista (kod 514208 na liście zawodów w Polsce) do Europejskiego Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Jest to równoznaczne ze zrównaniem  polskich kwalifikacji w tym zakresie z kwalifikacjami wizażystów–stylistów na świecie. Ale niestety wiąże się ze znacznym poszerzeniem wymaganych umiejętności i wiedzy dopuszczających do Egzaminu Czeladniczego.

DLA KOGO?

Szkolenie adresowane jest do osób, które planują potwierdzić swoje umiejętności i kompetencje nowym, międzynarodowym Świadectwem Czeladniczym uzupełnionym o dokument Europass – Suplement do Świadectwa Czeladniczego. Ułatwiają one potencjalnemu pracodawcy czy zagranicznej instytucji zrozumienie znaczenia tych dokumentów. Dokument Europass - Suplement  do ŚC umieszczony jest automatycznie w bazie  Europass i jest dostępny dla zainteresowanych w formie elektronicznej.

CELE

Kurs ma na celu staranne przygotowanie uczestnika do Egzaminu Czeladniczego w zawodzie wizażystka-stylistka we współpracy z mistrzami w tym zawodzie z wieloletnim doświadczeniem w pracy wizażysty, kolorysty, charakteryzatora, stylisty i kreatora wizerunku.      

ZAPEWNIAMY

• 40 godzin intensywnych zajęć warsztatowych - teoretycznych i praktycznych na najwyższym poziomie u mistrzyń      wizażu i stylizacji z wieloletnim stażem w zawodzie
• samodzielne stanowisko pracy 
• kameralne grupy oraz rabat na zakup profesjonalnych  kosmetyków
• dostęp do pomocy dydaktycznych
• merytoryczne i praktyczne (kreowanie wizerunku, wizaż i stylizacja sylwetki i twarzy) przygotowanie do egzaminu    czeladniczego
• dyplom ukończenia kursu
• kontakt z wykładowcą do czasu zdania egzaminu 

ZAJĘCIA PROWADZĄ

Mistrzynie w zawodzie wizażystka-stylistka, instruktorki praktycznej nauki zawodu z 20 letnim doświadczeniem w kreowaniu wizerunku, stylizacji sylwetki, makijażu i charakteryzacji oraz nauczaniu:  

Jolanta Pełka - color & image consultant, master makeup artist & stylist,

Iza Śmieszek – master makeup artist & stylist

DYPLOMY

Dyplom ukończenia Nowego Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego jest ważnym dokumentem uprawniającym m. in. do dopuszczenia do państwowego egzaminu czeladniczego. 

Dyplom ukończenia nauki w Szkole Mistrzów Wizażu i Stylizacji otrzymuje każdy student, który uzyska zaliczenia z przedmiotów – Podstawy estetyki i kompozycji w stylizacji twarzy i sylwetki, Wizaż, Projektowanie makijaży, Elementy charakteryzacji, Kreowanie wizerunku, Historia mody i makijażu, Podstawy teorii kolorów i analizy kolorystycznej typu urody

Szczegółowy program i harmonogram Kursu przesyłamy po zakwalifikowaniu kandydata na Kurs.

EGZAMIN KOŃCOWY

Zakończeniem Kursu jest/może być państwowy Egzamin Czeladniczy˟ w zawodzie wizażystka/stylistka (w zależności od posiadanych dokumentów i stażu pracy oraz ilości godzin odbytych szkoleń i kursów), który odbędzie się przed Komisją Egzaminacyjną w Mazowieckiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie, ul. Smocza 27.

Koszt egzaminu: 716 zł/osoba w 2020 r. 

CZAS TRWANIA i ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się w godz. 10.00 -17.00  w Warszawie 

W trybie dziennym:  80h w  roku 2021    

KOSZTY NAUKI

Przyjęcie na Kurs poprzedza rozmowa kwalifikacyjna weryfikująca predyspozycje  do wykonywania zawodu wizażysty-stylisty oraz wpłata 300 zł. jako Opłaty Rekrutacyjnej˟˟. Koszt kursu: 6000 zł 

Ocenie podlegają: percepcja barw, widzenie przestrzenne, wyczucie kolorów,  podstawowe zdolności manualne, wiedza i doświadczenie z zakresu wizażu i stylizacji 

Przelew na konto: Santander Bank Polska nr. 69 1090 1870 0000 0005 0400 0396

Tytuł przelewu:  Kurs Zawodowy, imię i nazwisko 

 

KURS JEST ZORGANIZOWANY POD PATRONATEM: 

Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie

Institute of Image Management

Fundacji Rozwoju Makijażu Medycznego „Kamuflaż”

---------------------------
 * Podejście do egzaminu jest fakultatywne, egzamin podlega dodatkowej opłacie w wys. 716 zł. w 2020 roku. 

** W przypadku rezygnacji lub nie zakwalifikowania się na Kurs Opłata Rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.