Wizerunek biznesowy

„Orły są szare, a papugi pstrokate”…

Pierwsze wrażenie silnie rzutuje na przebieg służbowych kontaktów w biznesie. Na jego podstawie ludzie formułują wnioski np. o firmie, z reprezentantem której mają do czynienia, o jego zaangażowaniu w sprawę, o kompetencjach, osobowości, upodobaniach i nawykach.

Biznesowy wizerunek ma wielką siłę oddziaływania na przebieg relacji służbowych i budowanie kontaktów w biznesie. Jest źródłem informacji o przedstawicielu firmy. Tych dobrych i tych złych.
Wszystko zależy od wyglądu, aparycji, rekwizytów jakie używa, jak mówi i jak się zachowuje. Dobre zarządzanie osobistym wizerunkiem w biznesie przynosi zawodowe profity.

W wielu zawodach i na wielu stanowiskach wprowadzono kody ubioru (formal dress code, business dress code, casual dress code itp.), które mają pomóc w poruszaniu się w świecie biznesu. Dzięki nim wiadomo jaki standard i zakres dowolności stroju pasuje do wykonywanego zawodu, zajmowanego stanowiska, okoliczności spotkania biznesowego i pory dnia, a także kreowanego wizerunku firmy.

Nowoczesny wizerunek biznesmena uwzględnia zarówno wymogi branży i firmy, w której działa, jak i jego indywidualne preferencje, które może dyskretnie zaznaczyć nawet w najsurowszym dress code.
  • Pomagamy firmom i organizacjom oraz ich pracownikom w budowaniu i zarządzaniu wizerunkiem wewnętrznym i zewnętrznym
  • Prowadzimy warsztaty i szkolenia dotyczące autoprezentacji przedstawicieli firm, komunikacji werbalnej i niewerbalnej (sposób wypowiedzi, gestykulacja, panowanie nad ciałem, emisja głosu, wygląd zewnętrzny).
  • Opracowujemy nowoczesny "dress code" uwzględniający specyfikę firmy, wdrażamy go i weryfikujemy po pewnym czasie.
  • Pomagamy modyfikować już istniejący "dress code", dostosowywać go do zmieniających się warunków działania firmy i jej nowoczesnego wizerunku.
  • Wykonujemy profesjonalną stylizację sylwetki i twarzy pracowników firm. Wspólnie z klientem wypracowujemy jego indywidualny styl w biznesie i życiu prywatnym. Pomagamy w zakupach garderoby i dodatków do niej.
  • Doradzamy pracownikom firm, organizacji, korporacji (bez względu na wiek), jak tworzyć i konsekwentnie utrzymywać wizerunek własny w biznesie, prowadzimy warsztaty w małych grupach, coaching indywidualny itp.
  • Prowadzimy wykłady, seminaria, warsztaty na tematy związane z wizerunkiem biznesowym, etykietą w biznesie i komunikacją międzykulturową.
  • Panie i Panów zapraszamy na indywidualne konsultacje wizerunkowe …. Wizerunek osobisty