Wystąpienia publiczne i prowadzenie prezentacji

    Wszyscy wielcy mówcy byli najpierw złymi mówcami.
                                                                              Ralph Waldo Emerson

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do kadry kierowniczej i zarządzającej, pracowników z zespołów PR, rzeczników prasowych firm, instytucji publicznych, organizacji.
Do wszystkich osób, którym zależy na:

 • poprawnym przemawianiu na wystąpieniach publicznych
 • zainteresowaniu słuchaczy przekazywanymi treściami
 • doskonaleniu swoich umiejętności komunikacji z publicznością
 • uzyskaniu oceny stanu aktualnego, wskazówek i indywidualnych ćwiczeń od profesjonalistów prowadzących szkolenie
 • nauce od podstaw sztuki wystąpień publicznych
 • koncentracji uwagi słuchaczy na przekazywanych treściach, ciekawym i skutecznym prezentowaniu tematu

Cel szkolenia:

 • Poznanie zasad formułowania interesujących prezentacji, wykładów, seminariów, przemówień
 • Pokonanie tremy w trakcie wystąpień publicznych – przekuwamy słabość w atut
 • Opanowanie sztuki ciekawego i skutecznego prezentowania
 • Przygotowanie do występowania przed mikrofonem i kamerą
 • Rozwijanie posiadanych umiejętności przemawiania przed audytorium
 • Korzystna autoprezentacja mówcy

Forma zajęć:
Ćwiczenia przed mikrofonem i kamerą, prezentacje produktów, idei, komunikatów itp.
Warsztaty autoprezentacji dla mówców i prezenterów

Program szkolenia:

W czasie szkolenia używana jest kamera. Trener rejestruje wystąpienia publiczne, a następnie wspólnie z uczestnikami analizuje błędy mówców. Każdy uczestnik otrzymuje informację zwrotną z indywidualnym zestawem ćwiczeń. Trener może przećwiczyć z uczestnikami nagranie tzw. „setki” dla mediów.

Przygotowanie się do przemówienia i prezentacji.

 •  Analiza i przygotowanie przestrzeni wystąpienia.
 •  Co wolno a czego nie przed wystąpieniem.
 •  Ćwiczenie przemówienia.
 •  Dopasowanie mowy ciała do wystąpienia.
 •  Strategia przemówienia, czyli jak je ułożyć w całość. Sprawdzone techniki.

Dobre rozpoczęcie przemówienia.

 •  Autoprezentacja i ustalenie zasad
 •  Co zrobić, gdy nas nie przedstawią?
 •  Styl wejścia a wrażenie odbiorców.
 •  Wybór miejsca wystąpienia.
 •  Pierwsze 3 minuty przemówienia.

Jak opanować tremę?

 •  Po czym publiczność poznaje tremę
 •  Zakłócenie ruchu podczas przemówienia
 •  Zakłócenia mowy podczas przemówienia
 •  Strach i trema - techniki zmniejszania napięcia
 •  Tricki dobrego prezentera

Przemawianie podczas imprez masowych, konferencji, seminariów

 • Różnice w przemawianiu w zamkniętym pomieszczeniu i na otwartej przestrzeni
 •  Przemawianie przy mównicy, wykorzystanie wskaźników i mikrofonu
 •  Styl gestykulacji podczas większych wystąpień
 •  Wykorzystanie głosu do pobudzenia tłumu

Operowanie głosem

 •  Ustalenie kompetencji komunikacyjnych
 •  Ćwiczenia przed wystąpieniem publicznym
 •  Ćwiczenia zmęczonego aparatu mowy.
 •  Tempo mówienia i inne walory głosu – ich wykorzystanie do skutecznego przemawiania.

Mowa ciała mówcy.

 •  Gestykulacja podczas przemówienia eksperta
 •  Styl gestykulacji a motywowanie przemówieniem
 •  Gesty pewności siebie
 •  Gesty uzupełniające słowa
 •  Postawa ciała dobrego mówcy
 •  Emocje mówcy w ruchach ciała – kinezyka
 •  Kontakt wzrokowy z małym i dużym audytorium
 •  Poruszanie się w przestrzeni przemówienia
 •  Sygnały niepewności
 •  Sygnały kłamstwa
 •  Sygnały stresu

Mowa niewerbalna audytorium

 •  Co oni myślą, gdy przemawiam?
 •  Prezentacja to proces – jak z monologu zrobić dialog
 •  Mowa ciała uczestników narad, spotkań, konsultacji

Rozwiązywanie trudnych sytuacji podczas prezentacji

 •  Typy słuchaczy i audytorium. Badanie potrzeb, oczekiwań i możliwości audytorium a styl mówcy
 •  Zasady radzenia sobie z tzw. trudnym audytorium
 •  Reagowanie na zastrzeżenia i wątpliwości audytorium
 •  Techniki panowania nad dyskusją

Zasady prezentacji z PowerPoint

 •  Konstrukcja prezentacji
 •  Psychologia PPT czyli jak wykorzystać prezentację do podkreślenia i zobrazowania słów
 •  Wykorzystanie gestów do prezentacji

Zasady skutecznej autoprezentacji

 •  kreowanie korzystnego wizerunku osobistego
 •  komunikacja niewerbalna
 •  sprzymierzeńcy i wrogowie profesjonalnego wizerunku

 

Miejsce: Warszawa lub inne miejsce w PL

Czas: 21 godzin (3 dni po 7 godzin)
Terminy : do uzgodnienia z zainteresowanymi
Grupa: max 6 osób
Cena:  7500 zł 

Zgłoszenie: e-mail: office@imagemanagement.pl
+ kopia dowodu wpłaty na konto IIM do 7 dni przed szkoleniem
O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.