Warsztaty dla nauczycieli

Warsztaty emisji głosu dla nauczycieli

Zwykło się uważać, że osoba pracująca głosem to wokalista, aktor, speaker, prezenter telewizyjny. Tymczasem zawodem, w którym bodaj najciężej eksploatowany jest głos, jest zawód nauczyciela. Kilka godzin mówienia dziennie, codziennie - potrafi bardzo dać się we znaki. Spotykana często nieznajomość własnego „instrumentu” jakim jest głos, nieświadomość posługiwania się nim, nierzadko prowadzi do nadwyrężeń, przeciążeń i schorzeń aparatu mowy. Ponadto nauczyciel jest aktorem, który codziennie staje przed swoją publicznością – uczniami - i odgrywa pewnego rodzaju spektakl. Powodzenie często zależy od tego czy potrafi on zaciekawić swoją osobą i przekazywaną treścią ową - niełatwą przecież - publiczność, czy potrafi ją zainspirować, stać się dla niej autorytetem. Z pracą nauczyciela – podobnie jak z pracą aktora - nierzadko związany jest  stres, niepewność, napięcie psychiczne, przeciążenie fizyczne.
Nasze warsztaty mają na celu pomóc odnaleźć w sobie ogromny potencjał jakim jest ludzki głos, jak ten potencjał wykorzystać, by działał na naszą korzyść i wreszcie, jak o niego zadbać, by służył nam długo. Warsztaty te to również pomoc w odkryciu siebie, w poznaniu własnych możliwości, budowaniu osobowości i kreowaniu własnej roli.

W PROGRAMIE

Wprowadzenie:
- Jak być nauczycielem-artystą? - kreatywne podejście do zawodu nauczyciela.
- Praca głosem – co to znaczy?

Technika mowy:
- Budowa narządu mowy - poszerzenie wiadomości o budowie naszego aparatu mowy, jakie funkcje pełnią konkretne jego części i narządy, jak tę wiedzę wykorzystać w procesie mówienia
- Ćwiczenia oddechowe - rola oddechu w życiu i w procesie mówienia, sposoby oddychania scenicznego, oddech jako sposób walki ze stresem
- Emisja - "obudzenie" i wydobycie głosu, kontrola dźwięku
- Impostacja - "postawienie" głosu, utrzymywanie natężenia i głośności, jak mówić długo i donośnie bez zmęczenia i nadwerężenia aparatu mowy
- Artykulacja - praca nad poprawnością techniczną mowy, odpowiednią wymową
- Dykcja - praca nad wyrazistością, czystością i tempem wypowiedzi

Technika wystąpień:
- Zasady wystąpień scenicznych - co zrobić aby być ciekawym dla widza (ucznia), jak mówić aby być zrozumianym, umiejętność „zagospodarowania” sceny (klasy, sali wykładowej)
- Świadomość własnego ciała – wykorzystywanie i poszerzanie możliwości własnego ciała, przełamywanie jego oporów
- Wypowiedź bez słów - praca nad postawą, gestem, mimiką
- Interpretacja - świadomość przekazywanych treści

Zakończenie:
- Higiena pracy głosem – omówienie najczęściej popełnianych błędów podczas pracy głosem, wpływ otoczenia i warunków pracy na kondycję aparatu mowy
- Relaks – rola odpoczynku, jak zadbać o kondycję aparatu mowy, jak oczyścić umysł i zrelaksować ciało

***

Zapewniamy: fachową opiekę prowadzących podczas warsztatów, miłą atmosferę, kreatywne działania, pełne zaangażowanie, czynny udział, zestawy odpowiednich materiałów dla uczestników warsztatów, konspekt wiedzy.

Kadra: prowadzący warsztaty to osoby z wykształceniem artystycznym i pedagogicznym, czynni wokaliści, aktorzy, lektorzy i logopedzi z doświadczeniem w pracy scenicznej i pedagogicznej.

Termin: do ustalenia z zainteresowanymi szkołami
Grupa licząca do 15 uczestników, 2 osoby prowadzące.
Forma:
warsztaty jednodniowe – 3 do 4 godz.
warsztaty weekendowe – 2 razy po 3 godz.
zajęcia towarzyszące na szkoleniu wyjazdowym

Koordynator projektu: Adam Tkaczyk – konsultant do spraw pracy głosem, piosenkarz, lektor telewizyjny, animator i pedagog kultury.

Dopasowujemy zajęcia do indywidualnych potrzeb placówek edukacyjnych


Zapraszamy do współpracy !

powrót