Strategie autoprezentacyjne

Zachowanie człowieka jest funkcją wielu czynników, motywy autoprezentacyjne stanowią tylko jeden z nich. Autoprezentacja jest narzędziem oddziaływania w relacjach interpersonalnych, wzmacnia naszą tożsamość i poczucie własnej wartości. Aby wywoływała u innych ludzi pozytywne emocje przeanalizujemy z tobą najbardziej typowe zasady atrakcyjnej autoprezentacji.