Kurs przygotowawczy do egzaminu mistrzowskiego

    

Zapraszamy na NOWY Kurs Przygotowawczy do Egzaminu Mistrzowskiego uwzględniający nowe wymagania związane z wpisaniem  zawodu wizażysta-stylista (kod 514208 na liście zawodów w Polsce) do Europejskiego Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Jest to równoznaczne ze zrównaniem  polskich kwalifikacji w tym zakresie z kwalifikacjami wizażystów–stylistów na świecie. Ale niestety wiąże się ze znacznym poszerzeniem wymaganych umiejętności i wiedzy dopuszczających do Egzaminu Mistrzowskiego.

CZAS TRWANIA: 2 DNI W GODZ. 10.00 – 17.00

CENA: 800 ZŁ/OSOBA

Wpłata na konto: Santander Bank Polska

Nr konta: 69 1090 1870 0000 0005 0400 0396

Treść: …imię i nazwisko, kurs mistrzowski

 

PROGRAM

 1. Informacje o przebiegu egzaminu i wymaganiach

 2. Informacje o potrzebnych akcesoriach

 3. Przegląd zagadnień sprawdzających wiedzę teoretyczną z wizażu – projekty makijaży i stylizacji (do części ustnej i praktycznej)

 4. Przegląd zagadnień zawartych w każdym z 9 tematów egzaminacyjnych uzupełniających do wizażu, czyli rozwiązywanie zadań i testów bardzo podobnych do tych egzaminacyjnych:

 1. rachunkowość zawodowa

 2. dokumentacja działalności gospodarczej

 3. rysunek zawodowy

 4. zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

 5. podstawowe zasady ochrony środowiska

 6. podstawowe przepisy prawa pracy

 7. podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem

 8. podstawy psychologii i pedagogiki

 9. metodyka nauczania

 1. Rozwiązywanie przykładowych testów razem ok. 100 pytań.

 2. Przegląd zagadnień wymaganych na egzaminie teoretycznym ustnym:

 • Technologia (kosmetyki kolorowe, konsystencje, sposoby wykonania makijażu, etapy makijażu i stylizacji sylwetki)

 • Maszynoznawstwo (narzędzia wizażysty, narzędzia stylisty, akcesoria)

 • Materiałoznawstwo (skład  kosmetyków kolorowych, materiały do stylizacji itp.)

 7.Omówienie zakresu wymagań z wizażu i stylizacji sylwetki:

 • Typy skóry, dobór kosmetyków pielęgnacyjnych do potrzeb klientki

 • Zmiany kolorystyczne i choroby skóry

 • Narzędzia wizażysty, akcesoria

 • Kosmetyki kolorowe – konsystencje, składniki, siła krycia, właściwości

 • Sposoby wykonania makijażu, etapy makijażu

 • Teoria kolorów i jej zastosowanie w makijażu, stylizacji sylwetki i fryzury

 • Analiza kolorystyczna typu urody (z wyłączeniem 4 pór roku)

 • Kryteria doboru makijażu dla klientki

 • Umiejętności wykonywania makijaży okolicznościowych, dziennych, wieczorowych

 • Makijaż korygujący i kamuflujący, odpowiednie kosmetyki

 • Makijaż fotograficzny

 • Makijaż historyczny, kanony urody – od Starożytności po czasy współczesne

 • Historia mody i makijażu - od Starożytności po czasy współczesne

 • Makijaż sceniczny, artystyczny, fashion

 • Podstawy profesjonalnej stylizacji twarzy i sylwetki

 • Kreowanie wizerunku osobistego kobiety

8. Omówienie zasad wykonywania projektów makijaży i stylizacji w formie rysunku, obrona stylizacji wg wymagań 

    egzaminacyjnych

9. Omówienie przykładowych stylizacji twarzy i sylwetki

10. Podsumowanie: omówienie wymaganych umiejętności oraz zakresu wiedzy na egzaminie mistrzowskim.

Uczestników kursu zapraszamy na egzamin z własnym kufrem kosmetyków, akcesoriami do stylizacji i z własną modelką.

Dla osób spoza miejsca egzaminu  – na życzenie - zapraszamy modelkę do  makijaży i stylizacji  (koszt wynagrodzenia dla modelki leży po stronie zdającego).

Warto zabrać na kurs kserokopie dokumentów wymaganych do egzaminu. Wybierzemy doradzimy, pomożemy wypełnić „Wniosek o dopuszczenie do egzaminu” (potrzebny dowód osobisty).

Zapraszamy!

Dyplom mistrzowski (wraz ze świadectwem ukończenia kursu pedagogicznego) jest dokumentem potwierdzającym najwyższe kwalifikacje  w zawodzie wizażystka-stylistka i ułatwia posiadaczowi samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej, a także jest dokumentem uprawniającym do szkolenia w tym zawodzie zarówno dorosłe osoby, jak i młodocianych pracowników.