Wizerunek publiczny

 

Profesjonalnie skonstruowany wizerunek publiczny jest wynikiem przemyślanej i starannie zaplanowanej strategii. Wymaga konsekwencji, odpowiednich środków wyrazu, zadbania o wiele szczegółów oraz właściwego zarządzania. Tylko wtedy jest źródłem sukcesów.

Istnieje pogląd, iż hierarchia społeczna powstaje w wyniku działań, których istotą jest złożona gra wizerunku i władzy. Dotyczy ona pojedynczych osób, jak i grup, instytucji czy idei. Inaczej mówiąc, ludzkie działania koncentrują się wokół władzy i wizerunku, ponieważ są one rodzajem dobra, dzięki któremu można osiągnąć inne dobra. 
Ludzie używają wizerunku i władzy by zdobyć zajęcie, status, ciekawszą pracę, nawiązać kontakty, ale też by motywować innych ludzi do poświęcania im czasu i wysiłku. Narzędzi tych mogą użyć także po to, by zabrać innym trochę władzy i wizerunek, i mieć nad nimi nadzór. 

Związek pomiędzy tymi dwoma formami dobra jest dość złożony i zawiera w sobie zawiłe relacje.
Dobry wizerunek publiczny pomaga osiągnąć władzę, ale władza też ma swój udział w kreowanym wizerunku. Pozytywny wizerunek pozwala zdobyć jeszcze więcej władzy. Wizerunek publiczny jest poddawany ciągłej konfrontacji społecznej. Jest też mocno związany ze środkami przekazu, które mają ogromny wpływ na jego medialne kreowanie.

Zapraszamy do współpracy z naszymi doradcami wizerunku osoby sprawujące różne funkcje publiczne, które chciałyby wzmocnić swój dotychczasowy wizerunek, lub zmienić go i wykreować nowy. 
Proponujemy Państwu trening autoprezentacyjny, przygotowanie do wystąpień publicznych, zajęcia poprawiające komunikację werbalną i niewerbalną w formie szkoleniowej i warsztatowej. Specjaliści od marketingu i PR dopełnią całości.

Nasze usługi wizerunkowe kierujemy do:

urzędników państwowych, polityków, dziennikarzy, muzyków, aktorów, bankowców, trenerów-szkoleniowców itp.

Zakres porad jest ustalany indywidualnie z każdym klientem.