Artykuły

Szkolenie dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

(wizażystka-stylistka, kod zawodu 514208)

Szkolenie adresowane jest do dyplomowanych mistrzów w zawodzie wizażystka-stylistka, którzy ukończyli kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu lub będą w nim uczestniczyć w dalszej kolejności nabywania kwalifikacji instruktorskich

W programie:

  • Etyka zawodowa
  • Wybrane zagadnienia prawa pracy
  • Komunikacja interpersonalna
  • Elementy psychologii obsługi klienta
  • Projektowanie materiałów szkoleniowych
  • Pisanie konspektów zajęć wizażowych i stylizacyjnych
  • Wymagania stawiane profesjonalnemu instruktorowi praktycznej nauki zawodu na rynku unijnym
  • Prezentacja wybranych tematów szkoleniowych z wizażu i stylizacji

Czas trwania: 3 dni (3 x 7 godzin)
Koszt: 1200 pln
Szczegóły: kliknij tutaj!

Zapisy: kontakt IIM

powrót